Voimassa 1.11.2015 alkaen

YLEISET SOPIMUSEHDOT

1.  Lainanantaja

Lainanantaja: Cashbuddy Oy (jäljempänä Cashbuddy tai lainanantaja)

Y-tunnus: 2660334-4

Rekisteritiedot: Yritys on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Suomen kaupparekisteriin

Toimiala: Muu luotonnanto (64920)

Kotipaikka: Helsinki, Suomi

Osoite: PL 32, 00101 Helsinki

Yhteystiedot: 010 802 252, asiakaspalvelu@cashbuddy.fi

Valvova viranomainen: Lainanantajaa valvova viranomainen on kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) sekä paikalliset aluehallintovirastot (avi.fi).

2. Tietoja etäsopimuksesta

Etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa palvelujen tarjoajan edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen. Etäviestimellä tarkoitetaan asiointia pääsääntöiseti postitse, puhelimitse, internetin tai sähköpostin välityksellä. Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu ovat saatavilla Suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

3. Asiakasneuvonta

Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti Cashbuddyn asiakaspalveluun, puh. 010 802 252. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Cashbuddylle palveluun liittyvästä virheestä.

4. Lainan hakeminen

Lainan myöntää Cashbuddy (jäljempänä lainantaja). Laina voidaan hakemuksesta myöntää täysi-ikäiselle Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle, jolla on säännölliset ansio- tai eläketulot. Lainanantajalla on oikeus myöntää haettua pienempi laina sekä lainanantajalla on oikeus olla myöntämättä lainaa syytä ilmoittamatta. Lainahakija (jäljempänä lainansaaja tai lainanhakija) allekirjoittaa lainasopimuksen sähköisesti. Sopimus syntyy kun lainanantaja on vastaanottanut sekä hyväksynyt lainanhakijan allekirjoitetun lainasopimuskappaleen sekä vaaditut liitteet. Lainanantaja käyttää lainaa myöntäessään ja valvoessaan lainanhakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Lainanhakija ilmoittaa antavansa lainanantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta lainanantajilta saatavia tietoja aikaisemmista lainanhakijalle myönnetyistä lainoista kuluttajalainahakemuksen käsittelyä varten. Lainanhakija antaa suostumuksen sille, että lainanantaja luovuttaa näitä lainanhakijaa koskevia tietoja kuluttajaluotosta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille lainanantajille. Näitä tietoja lainanantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Lainanhakija vastaa siitä, että henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamisen. Lainanhakija voi hakea lainaa käyttämällä pankin verkkopankkitunnuksia tai käyttämällä jotain muuta lainanantajan tarjoamaa sähköistä vahvaa tunnistusmenetelmää. Lainaehdot sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot ovat luettavissa osoitteessa lainanantajan kotisivuilla.

5. Mainonta sekä kohdistettu markkinointi

Sivusto käyttää evästeitä sekä remarketing kohdistamista omissa markkinointikampanjoissaan sekä kumppanuusmarkkinoinnissa. Lähettämällä lainahakemuksen lainahakija hyväksyy mainonnan vastaanottamisen lainanantajalta kirjepostitse, sähköpostitse sekä SMS –viesteillä. Mainonnan voi kieltää mainonnassa tarjotun poistumislinkin kautta tai ilmoittamalla siitä kirjallisesti lainanantajan asiakaspalveluun. Lainanhakija on tietoinen, että hänelle voidaan automaattisesti tarjota tietoa asiakastarjouksista ja lainanhakija antaa lainanantajalle, lainanantajan kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä lainanantajan muille yhteistyökumppaneille oikeuden käyttää tietoja tähän tarkoitukseen. Lainanantajalla on oikeus säilyttää tietoja markkinointitarkoituksessa myös lainanhakemisen sekä lainasuhteen päätyttyä.

6. Peruuttamisoikeus

Lainansaajalla on oikeus peruuttaa 14 vuorokauden kuluessa lainanantajan ja lainansaajan välinen lainasopimus. Tästä on ilmoitettava kirjallisesti lainanantajalle sekä lainasta peritään kertakorvauksena todellinen vuosikorko ajalta, jonka laina on ollut lainansaajan käytettävissä. Lainasaajalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko laina ilman eri maksua.

7. Henkilötietojen käsittely

Lainanantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jonka tietoja sillä on oikeus käyttää kaikissa asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä asioissa. Lainanantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja suoramarkkinointiin ja muihin liiketoiminnallisesti perusteltuihin tarkoituksiin.

Lainanantaja on vastuussa siitä, että lainansaajan henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön ja viranomaisten antamien määräysten mukaisesti. Lainanhakija antaa suostumuksensa sille, että lainanantaja hakevat, rekisteröivät ja käyttävät henkilötietoja, jotka on esitetty lainanantajan kotisivuilla esitetyssä rekisteriselosteessa. Lainanhakija on velvollinen luovuttamaan lainanantajalle tietoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta lainanantaja pystyy hoitamaan lainmukaiset velvoitteensa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyen. Lainanhakija antaa suostumuksensa sille, että henkilötietoja – pankkisalaisuuden estämättä – luovutetaan ja käsitellään lainanantajan konserniin kuuluvissa yrityksissä ja/tai lainanantajan yhteistyöyrityksissä.

Pitääkseen rekisterinsä ajan tasalla lainanantaja täydentää henkilötietoja yksityisistä ja julkisista rekistereistä hakemillaan tiedoilla, esimerkiksi päivittämällä osoitetietoja. Ellei lainansaaja sitä erikseen kiellä, lainanantajalla on oikeus käyttää lainansaajan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.