Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§ - Päivitetty: 09.01.2015

1. Rekisterinpitäjä: 

Cashbuddy Oy
PL 32, 00101 Helsinki
Puh. 010 802 252
y-tunnus 2660334-4

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö: 

Lisbeth Nummila puh. 010 802 252

3. Rekisterin nimi: 

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 • Rekisteröityjen yksilöiminen
 • Yhteystietojen hallinta
 • Riskienhallinta
 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvotteiden hoitaminen

5. Rekisteröityjen ryhmät, henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjiin

a. Asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus, joka koskee esim.

 • luottoa
 • palvelu- tai muuta sopimusta

b. Asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon

6. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä 

a. Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

 • asiakastunnus
 • henkilötunnus tai syntymäaika tai Y-tunnus
 • nimi, nimilyhenne, virallinen ja puhuttelunimike
 • kieli
 • jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • puhelinnumerot, telefaxnumerot, sähköpostiosoitteet
 • kotikunta
 • arvo, ammatti, koulutus
 • työpaikkatiedot (nimi ja puh.nro)
 • asema yhteisössä (esim. yrittäjät)
 • asiakkuuden alkamisajankohta

b. Kooditiedot

 • maksuhäiriötiedot

c. Henkilön asiointitiedot

 • luotto-, palvelu-, sopimus- ja hakemusluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuihin asioihin

d. Tiedot luotoista

 • asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista.

7. Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan säännönmukaisesti

 • rekisteröidyltä itseltään
 • viranomaisten pitämistä rekistereistä lain rajoissa
 • luottotietoja toimittavilta yrityksiltä

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti kulloinkin voimassaolevan lain mukaan

 • viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
 • paperitulosteena

Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman suostumuksen perusteella. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • laitteistot sijaitsevat hälyttimin varustetussa lukitussa tilassa, jonne pääsy rajoitettu kulunvalvonnalla
 • rekisteröinti ja tiedonsaanti edellyttävät käyttöoikeutta

Rekisteriseloste - Markkinointi

Henkilötietolaki (523/99) 10§ - Laatimispvm 09.01.2015 

1.Rekisterinpitäjä:

Cashbuddy Oy
PL 32, 00101 Helsinki
Puh. 010 802 252
y-tunnus 2660334-4

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö: 

Lisbeth Nummila Puh. 010 802 252

3. Rekisterin nimi:

Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä ja tallettaa henkilöiden yhteystietoja suoramarkkinointia ja palvelujen kohdennettua tarjoamista varten.

5. Rekisteröityjen ryhmät, henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjiin:

a. Asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus, joka koskee esim.

 • luottoa
 • palvelu- tai muuta sopimusta

b. Asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon

c. muu henkilön itse antama suostumus tietojen käyttöön

6. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

a. Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

 • nimi
 • ikä
 • sukupuoli
 • rekisteröinnin alkamisajankohta

 b. Henkilön asiointitiedot, kuten

 • asiakassuhdetietoja
 • lainahakuhistoria
 • maksuhistoria

 c. Henkilön yhteystiedot, kuten

 • sähköpostiosoite
 • postinumero
 • kotikunta 

 7. Tietoja hankitaan säännönmukaisesti

 • rekisteröidyltä itseltään
 • viranomaisten pitämistä rekistereistä lain rajoissa
 • luottotietoja toimittavilta yrityksiltä

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti kulloinkin voimassaolevan lain mukaan

 • viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
 • paperitulosteena

Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman suostumuksen perusteella. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • laitteistot sijaitsevat hälyttimin varustetussa lukitussa tilassa, jonne pääsy rajoitettu kulunvalvonnalla
 • rekisteröinti ja tiedonsaanti edellyttävät käyttöoikeutta

Hae lainaa

Täytä lainahakemus

Täytä lainahakemus

Lisätietoa
Lainapäätös heti

Lainapäätös heti

Lisätietoa
Rahat tilille

Rahat tilille

Lisätietoa
Lyhennä lainaa

Lyhennä lainaa

Lisätietoa