Ennakkotietoa palveluntarjoajasta

Tähän tiedotteeseen on koottu etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6-9 §:ien edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä. Tuotekohtaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot ilmoitetaan tuotekohtaisissa ehdoissa ja/tai tuotekuvauksissa.

1. Tietoja palvelun tarjoajasta

Toiminimi

Cashbuddy Oy

Y-tunnus

2660334-4

Rekisteritiedot

Yritys on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Suomen kaupparekisteriin

Toimiala

Muu luotonanto (64920)

Kotipaikka

Helsinki, Suomi

Käyntiosoite

PL 4, 20761 PIISPANRISTI

Yhteystiedot

sähköpostitse: asiakaspalvelu@cashbuddy.fi

internet: www.cashbuddy.fi

Valvova viranomainen

Luotonantajaa valvova viranomainen on kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) sekä paikalliset aluehallintovirastot (avi.fi).

 

 

2. Tietoja etäsopimuksesta 

Etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa palvelujen tarjoajan edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen. Etäviestimellä tarkoitetaan asiointia pääsääntöiseti postitse, puhelimitse, internetin tai sähköpostin välityksellä.

Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu ovat saatavilla Suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

3. Peruuttamisoikeus

Hakijalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa Cashbuddy Oy (jäljempänä Cashbuddy) ja kuluttajan välisestä luottosopimuksesta. Tästä on ilmoitettava kirjallisesti Cashbuddy:lle sekä luotosta peritään kertakorvauksena todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan käytettävissä. Hakijalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko luotto ilman eri maksua.

 

4. Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot 

Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti Cashbuddy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse: asiakaspalvelu@cashbuddy.fi. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Cashbuddy:lle palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

5. Asiakaspalvelu

Palvelulaadun varmistamiseksi saatamme nauhoittaa puheluita asiakaspalvelun koulutustarkoituksiin tai laadun varmistamiseksi.

 

6. Mainonta

Sivustomme käyttää evästeitä omissa markkinointikampanjoissaan sekä kumppanuusmarkkinoinnissa. Sivustomme käyttää omassa display -mainonnassa remarketing kohdistamista.